Primary tabs

Punonjës në Njësitë Administrative, 2016-2019

Të dhëna mbi burimet njerëzore të Njësive Administrative të Bashkisë (gjithsej, femra) sipas moshës, vjetërsisë në punë, pozicionit e arsimimit si dhe numri i konkurseve të zhvilluara për vendet vakante. Këtu nuk përfshihen të dhënat për punonjësit e gjendjes civile. Raportimi kryhet me frekuencë gjashtëmujore nga Drejtoria e Planifikimit të Burimeve Njerëzore, Rekrutimit dhe Procedurave.

Pamja e të dhënave nuk është e disponueshme.

Informacione shtesë

FushaVlera
Formatiapplication/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
Madhësia e dokumentit20.43 KB
Lloji I resursitfile upload
KohaJan 14, 2020