Primary tabs

Bizneset sipas pronësisë, 2013-2019

Numri i ndërmarrjeve aktive, si gjendje në fund të vitit, sipas pronësisë. Ku pronësia është detajuar si Shqiptare 100% ose e huaj dhe e perbashkët. Si edhe disa përqindje për strukturën dhe peshën që ka Bashkia Tiranë në vite krahasuar me qarkun dhe vendin.

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.