Primary tabs

Aplikues për ndihmë ekonomike, 2017

Të dhëna mbi numrin e aplikuesve të skemës së ndihmës ekonomike sipas kategorive sociale. Të dhënat raportohen nga Drejtoria e Mbrojtjes dhe Përfshirjes Sociale pranë Bashkisë Tiranë.

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.