Primary tabs

Programet e strehimit, 2017

Numri i aplikuesve e përfituesve sipas programeve sociale të raportuara nga Drejtoria e Strehimit Social. Subvencionimi i interesave të kredisë është një program i ri strehimi i miratuar me VKB Nr.20, datë 20.02.2017. Për vitin 2017 janë raportuar vetëm përfituesit e programit "Bonus Strehimi".

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.