Primary tabs

Programet e strehimit, 2016

Numri i aplikuesve e përfituesve sipas programeve sociale të raportuara nga Drejtoria e Strehimit Social. Raportimi i të dhënave ka nisur Gjashtëmujorin II 2015. Në Gjashtëmujorin II 2016, përveç 176 përfituesve të Banesave Sociale me Qira janë edhe 104 përfitues të tjerë në listë pritje.

Embed

Data Preview URL

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.