Primary tabs

Data Extent

Aksese të tjera

Informacioni në këtë faqe (dataset metadata) është i disponueshëm dhe në këto formate.

JSON RDF

via the DKAN API

Aplikacioni Tirana Ime

Tirana Ime App është një aplikacion i krijuar si bashkëpunim i Bashkisë Tiranë dhe Vodafone Albania Sh.A. Aplikacioni përmbledh shërbimet kryesore të qytetit të Tiranës në smartphone-in tuaj.

Te dhena dhe burime

FieldValue
Publisher
Modifikuar
2020-11-24
Data e publikimit
2019-10-15
Frequency
Ditor
Identifikuesi
51ad911f-7f5a-4301-85df-28cd126bdb9a
Spatial / Geographical Coverage Area
POINT (-340.18060836213 41.327489134979)
POINT (-340.18060836213 41.327489134979)
Language
Albanian (Albania)
License
Public Access Level
Public