Primary tabs

Aktivitete të realizuara rinore dhe kulturore, 2016

Aktivitete rinore dhe kulturore të realizuara nga Drejtoria e Rinise me frekuencë tremujore .Të dhënat e raportuara për 3 mujorin IV 2016. Veprimtari të ndryshme nuk janë raportuar.

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.