Primary tabs

Akt-Kontrolle për prishje të qetësisë publike, 2017

Të dhëna me frekuencë mujore mbi akt-kontrollet e kryera për prishje të qetësisë publike sipas Njësive Administrative(Nj.A) raportuar nga Policia Bashkiake.

Embed

Data Preview URL

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.

Shto një koment të ri

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Adresat web dhe adresat e-mail konvertohen automatikisht në lidhje.
  • Rreshtat dhe paragrafët shkojnë automatikisht në krye.