Primary tabs

Akt-Kontrolle për pezullim punimesh, 2016-2020

Të dhëna me frekuencë mujore mbi akt-kontrollet e kryera për pezullim punimesh dhe paraqitje dokumentacioni sipas Njësive Administrative(Nj.A) raportuar nga Policia Bashkiake, të dhënat kanë filluar raportimin që prej muajit Mars 2016.Për 2020 është raportuar deri në muajin Tetor.

Pamja e të dhënave nuk është e disponueshme.

Informacione shtesë

FushaVlera
Formatiapplication/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
Madhësia e dokumentit14.82 KB
Lloji I resursitfile upload
KohaNov 25, 2020