Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Të dhëna mbi klientët debitorë dhe shumën debitore të UKT 6 mujori II viti 2016

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Mar, 04/18/2017 - 13:38 nga ZyraStatistikave

Ringarkim arsye ndryshimi ne paraqitje

revizioni aktual
Mar, 04/18/2017 - 13:37 nga ZyraStatistikave

Ngarkim i tabelës për herë të parë