Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Të dhëna mbi konsumin e energjisë elektrike 6 mujori II viti 2016

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Mar, 04/18/2017 - 13:04 nga ZyraStatistikave

Ringarkim për arsye ndryshimi në paraqitje

revizioni aktual
Mar, 04/18/2017 - 12:26 nga ZyraStatistikave

Ringarkim për herë të parë