Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Të dhëna të përgjithshme mbi UKT 3 mujori III viti 2016

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Mar, 04/18/2017 - 13:02 nga ZyraStatistikave

Ringarkim për arsye ndryshimi në paraqitje

revizioni aktual
Mar, 04/18/2017 - 11:59 nga ZyraStatistikave
Mar, 04/18/2017 - 11:52 nga ZyraStatistikave

Ringarkim për herë të parë