Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Transporti rrugor

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Hën, 03/05/2018 - 12:50 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Fluksi i mjeteve në rrugët kryesore dhe shpejtësia mesatare, Tremujori III 2017'

revizioni aktual
Hën, 03/05/2018 - 12:50 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Fluksi i mjeteve në rrugët kryesore dhe shpejtësia mesatare, Tremujori IV 2017'

Hën, 03/05/2018 - 12:50 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Fluksi i mjeteve në rrugët kryesore dhe shpejtësia mesatare, Tremujori III 2017'

Hën, 03/05/2018 - 12:50 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Fluksi i mjeteve në rrugët kryesore dhe shpejtësia mesatare, Tremujori II 2017'

Hën, 03/05/2018 - 12:50 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Të dhëna mbi infrasturkturën rrugore Viti 2017'

Hën, 03/05/2018 - 12:07 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Fluksi i mjeteve në rrugët kryesore dhe shpejtësia mesatare, Tremujori I 2017'

Enj, 07/06/2017 - 13:28 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Të dhëna mbi infrasturkturën rrugore Tremujori I 2017'

Enj, 07/06/2017 - 11:46 nga ZyraStatistikave
Enj, 07/06/2017 - 11:43 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Të dhëna mbi Infrasturkturën rrugore Viti 2016.'

Mër, 04/12/2017 - 15:25 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Fluksi i mjeteve që qarkullojnë në Tiranë dhe shpejtësia mesatare, Viti 2016'

Mar, 04/11/2017 - 11:33 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Shpejtësia mesatare e lëvizjes së mjeteve për Vitin 2016.'

Mar, 04/11/2017 - 11:33 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Të dhëna mbi shërbimin e transportit publik Viti 2016.'

Mar, 04/11/2017 - 11:33 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Të dhëna mbi shërbimin e transportit publik Viti 2016.'

Mar, 04/11/2017 - 11:33 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Të dhëna mbi shërbimin e transportit publik Viti 2016.'

Mar, 04/11/2017 - 11:33 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Të dhëna mbi Infrasturkturën rrugore Viti 2016.'

Mar, 04/11/2017 - 11:33 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Të dhëna mbi Infrasturkturën rrugore Viti 2016.'

Mar, 04/11/2017 - 11:33 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Të dhëna mbi Infrasturkturën rrugore Viti 2016.'

Mar, 04/11/2017 - 11:33 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Fluksi i mjeteve që qarkullojnë në Tiranë Viti 2016'

Mar, 04/11/2017 - 11:33 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Fluksi i mjeteve që qarkullojnë në Tiranë Viti 2016'

Mar, 04/11/2017 - 11:33 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Fluksi i mjeteve që qarkullojnë në Tiranë Viti 2016'

Mar, 04/11/2017 - 11:11 nga ZyraStatistikave