Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Licencimi

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Enj, 07/26/2018 - 12:31 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Numri i lejeve per ushtrim aktiviteti dhe vlera e tyre ne mije leke, Prill-Qershor 2018'

revizioni aktual
Enj, 07/19/2018 - 15:02 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Numri i lejeve per ushtrim aktiviteti dhe vlera e tyre ne mije leke, Prill-Qeshor 2018'

Enj, 07/19/2018 - 13:44 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Numri i lejeve per ushtrim aktiviteti dhe vlera e tyre ne mije leke, Janar-Mars 2018'

Enj, 05/24/2018 - 13:10 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Numri i akteve per leje ushtrim aktiviteti Tr I-IV 2017'

Mar, 05/22/2018 - 12:54 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Numri i lejeve per ushtrim aktiviteti dhe vlera e tyre ne mije leke, Janar-Mars 2018'

Mar, 05/22/2018 - 11:26 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Vlera ne mije leke per leje ushtrim aktiviteti, Janar-Mars 2017'

Mër, 02/07/2018 - 13:18 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Numri i akteve per leje ushtrim aktiviteti Janar-Mars 2017'

Mër, 02/07/2018 - 13:18 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Vlera e akteve të lëshuara në mijë lekë në fushën e transportit, Janar-Mars 2017'

Mër, 02/07/2018 - 13:18 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Numri i akteve të lëshuara në fushën e transportit, Janar-Mars 2017'

Mër, 02/07/2018 - 10:57 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Vlera në mijë lekë e akteve të lëshuara për ushtrim aktivitetit viti 2016'

Mar, 04/11/2017 - 11:33 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Vlera në mijë lekë e akteve të lëshuara për ushtrim aktivitetit viti 2016'

Mar, 04/11/2017 - 11:33 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Vlera në mijë lekë e akteve të lëshuara për ushtrim aktivitetit viti 2016'

Mar, 04/11/2017 - 11:33 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Numri i akteve të lëshuara për leje ushtrim aktiviteti viti 2016'

Mar, 04/11/2017 - 11:33 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Numri i akteve të lëshuara për leje ushtrim aktiviteti viti 2016'

Mar, 04/11/2017 - 11:33 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Numri i akteve të lëshuara për leje ushtrim aktiviteti viti 2016'

Mar, 04/11/2017 - 11:33 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Vlera e akteve të lëshuara në mijë lekë në fushën e transportit Viti 2016'

Mar, 04/11/2017 - 11:33 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Vlera e akteve të lëshuara në mijë lekë në fushën e transportit Viti 2016'

Mar, 04/11/2017 - 11:33 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Vlera e akteve të lëshuara në mijë lekë në fushën e transportit Viti 2016'

Mar, 04/11/2017 - 11:33 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Numri i akteve të lëshuara në fushën e transportit Viti 2016'

Mar, 04/11/2017 - 11:33 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Numri i akteve të lëshuara në fushën e transportit Viti 2016'

Mar, 04/11/2017 - 11:33 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Numri i akteve të lëshuara në fushën e transportit Viti 2016'

Mar, 04/11/2017 - 09:55 nga ZyraStatistikave