Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Gjoba të qarkullimit rrugor Mars - Dhjetor 2016 në Njësinë Administrative 6.

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Mër, 04/12/2017 - 12:40 nga ZyraStatistikave

Ringarikim për arsye të ndryshimit të titullit.

revizioni aktual
Enj, 03/30/2017 - 11:43 nga ZyraStatistikave
Enj, 03/30/2017 - 11:35 nga ZyraStatistikave

Të dhëna të ngarkuara për herë të parë .