Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Te dhena mbi dokumentet juridik te hartuara dhe çështjet gjyqësore të ndjekura, Tr I-III 2016

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Enj, 05/24/2018 - 11:24 nga ZyraStatistikave

Ringarkim pe arsye te korrigjimit te titullit.

revizioni aktual
Mër, 04/05/2017 - 12:14 nga ZyraStatistikave

Ringarkim për arsye të ndryshimit të titullit.

Pre, 03/24/2017 - 13:23 nga ZyraStatistikave

Ngarkim për herë të parë i të dhënave