Numri i vizitorëve në Kullën e Sahatit për vitin 2016.

Primary tabs

Numri i vizitorëve në Kullën e Sahatit për vitin 2016 të raportuara nga Drejtoria e Trashëgimisë Kulturore dhe Turizmit pranë Bashkisë Tiranë. Kulla e Sahatit është rihapur në qershor 2016 pas rikonstruksionit që i është bërë. Për këtë arsye nuk ka të dhëna mbi numrin e vizitorëve në këtë objekt për 3 Mujorin I 2016.

Embed

Data Preview URL