Shpejtësia mesatare e lëvizjes së mjeteve për Vitin 2016.

Primary tabs

Shpejtësia mesatare e lëvizjes së mjeteve sipas matjeve të sistemit të Qendres së Monitorimit e Menaxhimit të Sistemeve të Trafikut. Të dhënat raportohen nga Drejtoria e Transportit e Trafikut Rrugor pranë Bashkisë Tiranë.

Embed

Data Preview URL