Të dhëna mbi Infrasturkturën rrugore Viti 2016.

Primary tabs

Të dhëna të përgjithshme mbi Infrasturkturën rrugore në Tiranë për Vitin 2016. Të dhënat raportohen çdo tre muaj nga Drejtoria e Transportit e Trafikut Rrugor pranë Bashkisë Tiranë.

Embed

Data Preview URL