Fluksi i mjeteve që qarkullojnë në Tiranë dhe shpejtësia mesatare, Viti 2016

Primary tabs

Të dhëna mbi flukset ditore të trafikut në rrugët kryesore të qytetit të Tiranës si dhe shpejtësia mesatare e mjeteve ( në orë piku dhe normale ). Të dhënat raportohen nga Drejtoria e Transportit e Trafikut Rrugor pranë Bashkisë Tiranë.

Embed

Data Preview URL