Të dhëna mbi infrasturkturën rrugore Viti 2017

Primary tabs

Të dhëna të përgjithshme mbi Infrasturkturën rrugore në Tiranë për vitin 2017. Të dhënat raportohen çdo tre muaj nga Drejtoria e Transportit e Trafikut Rrugor pranë Bashkisë Tiranë.

Embed

Data Preview URL