Të dhëna mbi infrasturkturën rrugore Tremujori I 2017

Primary tabs

Të dhëna të përgjithshme mbi Infrasturkturën rrugore në Tiranë për Tremujori I të vitit 2017. Të dhënat raportohen çdo tre muaj nga Drejtoria e Transportit e Trafikut Rrugor pranë Bashkisë Tiranë.

Embed

Data Preview URL