Të dhëna mbi klientët debitorë ndaj UKT dhe shuma debitore e tyre 3 mujori I-II 2018

Primary tabs