Të dhëna mbi volumin e ujit që faturohet per kanalizimet dhe ujin e pijshem, 3 mujori I-III 2018

Primary tabs