Të dhëna mbi gjatësinë e rrjetit të kanalizimeve 3 mujori I viti 2018

Primary tabs

Të dhëna të raportuara nga Ujësjellës Kanalizime mbi gjatësinë e rrjetit të kanalizimeve dhe numrin e bllokimeve për 3 mujorin I viti 2018

Embed

Data Preview URL