Të dhëna mbi gjatësinë e rrjetit të kanalizimeve 6 mujori II viti 2016

Primary tabs

Të dhëna të raportuara nga Ujësjellës Kanalizime mbi gjatësinë e rrjetit të kanalizimeve dhe numrin e bllokimeve për 6 mujorin e dytë të viti 2016

Embed

Data Preview URL