Numri i lejeve per ushtrim aktiviteti dhe vlera e tyre ne mije leke, Janar-Mars 2018

Primary tabs

Të dhëna të raportuara nga Drejtoria e Licencimit dhe Gjendjes Civile mbi numrin e lejeve të lëshuara për ushtrim aktiviteti për periudhën Janar-Mars 2018. Sqarojmë se lejet per ushtrim aktiviteti në tregje janë dhënë për tregjet Pazari i Ri , "Hamdi Pepo", "Llazi Miho", “Pandi Dardha", "Petro N. Luarasi", "Gjergj Legisi", "4 Dëshmorët", "1 Maji", "Mine Peza".

Embed

Data Preview URL