Numri i akteve të lëshuara në fushën e transportit, Janar-Mars 2017

Primary tabs

Numri i akteve të lëshuara gjatë periudhës Janar-Mars 2017 në fushën e transportit publik. Këto të dhëna raportohen nga Drejtoria e Licencimit dhe Gjendjes Civile pranë Bashkisë Tiranë.

Embed

Data Preview URL