Vlera ne mije leke per leje ushtrim aktiviteti, Janar-Mars 2017

Primary tabs

Të dhëna të raportuara nga Drejtoria e Licencimit dhe Gjendjes Civile mbi vlerën në total të përfituar nga lëshimi i akteve për ushtrim aktivitetit për periudhën Janar-Mars 2017.

Embed

Data Preview URL