Licencimi

Primary tabs

Te dhena mbi lejet per ushtrim aktiviteti dhe licenca, certifikata e autorizime ne fushen e trasportit.

Te dhena dhe burime

Te dhena mbi fashikullin

Keto fusha jane ne perputhje me DCAT,nje fjalor RDF projektuar per te lehtesuar nderveprimin midis katalogeve te te dhenave te publikuara ne WEB . Keto fusha jane gjithashtu ne perputhje me Common Core metadata
FushaVlera
Data e modifikimit
2018-07-26
Data e publikimit
2017-04-10
Identifikuesi
907bfa7c-9817-45cb-8f95-99b7c167ea67
License
Public Access Level
Public