Gjoba të vendosura në Njësinë Administrative Baldushk, Viti 2017

Primary tabs

Numri i gjobave të vendosura për Njësinë Administrative Baldushk sipas kategorive për Vitin 2017. Sqarojmë se në tabelë janë vendosur rrugët në të cilat janë kryer shkeljet. Gjobat për kategorinë “Shpërdorim uji i pijshëm” i përkasin periudhës Janar-Maj dhe Shtator-Dhjetor ndërsa gjobat për kategorinë “Për mungesë dokumentacioni” i përkasin periudhës Qershor-Gusht 2017. Të dhënat raportohen nga Policia Bashkiake.

Embed

Data Preview URL