Numri Akt-kontrolleve të mbajtura për çdo Njësi Administrative, Janar-Shtator 2018

Primary tabs