Numri Akt-kontrolleve të mbajtura për çdo Njësi Administrative, Janar-Qershor 2018

Primary tabs