Numri Akt-kontrolleve të mbajtura për çdo Njësi Administrative, Janar-Mars 2018

Primary tabs