E-Gjoba, Janar-Mars 2018

Primary tabs

Të dhëna mbi numrin e gjobave të vendosura për parkimet për periudhën Janar-Mars 2018. Policia Bashkiake Gjobat për Parkimet i hedh Online në sistemin E-Gjoba dhe për këtë arsye Gjobat nuk i disponojmë me adresë se ku janë vendosur. Të dhënat raportohen nga Policia Bashkiake.

Embed

Data Preview URL