Gjoba të qarkullimit rrugor Mars - Dhjetor 2016 për ish-komunat.

Primary tabs

Numri I gjobave të qarkullimit rrugor të vendosura në Ish-Komunat gjatë periudhës Mars-Dhjetor 2016. Tek të dhënat janë vetëm rrugët në të cilat janë vendosur gjoba të qarkullimit rrugor. Të dhënat raportohen nga Policia Bashkiake Tiranë.

Embed

Data Preview URL