Numri i Objekteve të prishura, Janar-Mars 2018

Primary tabs

Numri i Objekteve të prishura sipas kategorive për periudhën Janar-Mars 2018. Të dhënat raportohen nga Policia Bashkiake.

Embed

Data Preview URL