E-Gjoba,Viti 2017

Primary tabs

Të dhëna mbi numrin e gjobave të vendosura për parkimet për periudhën Shkurt-Dhjetor 2017. Sqarojmë se duke filluar nga muaji Shkurt 2017, Policia Bashkiake Gjobat për Parkimet i hedh Online në sistemin E-Gjoba dhe për këtë arsye Gjobat nuk i disponojmë me adresë se ku janë vendosur. Të dhënat raportohen nga Policia Bashkiake.

Embed

Data Preview URL