Gjoba të vendosura në Njësinë Administrative nr.2, Janar-Mars 2018

Primary tabs

Numri i gjobave të vendosura për Njësinë Administrative nr.2 sipas kategorive për periudhën Janar-Mars 2018. Sqarojmë se në tabelë janë vendosur rrugët në të cilat janë kryer shkeljet. Të dhënat raportohen nga Policia Bashkiake.

Embed

Data Preview URL