Inspektimi dhe Monitorimi i Kundravajtjeve Administrative

Primary tabs

Të dhëna mbi numrin e akt-kontrolleve të mbajtura për shkelje të konstatuara sipas njësive administrative dhe rrugëve kryesore si dhe gjoba të vendosura për shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor dhe gjoba të kontrollit të territorit.

Te dhena dhe burime

Te dhena mbi fashikullin

Keto fusha jane ne perputhje me DCAT,nje fjalor RDF projektuar per te lehtesuar nderveprimin midis katalogeve te te dhenave te publikuara ne WEB . Keto fusha jane gjithashtu ne perputhje me Common Core metadata
FushaVlera
Data e modifikimit
2018-10-30
Data e publikimit
2017-03-29
Identifikuesi
1047bd1f-b8ae-4bac-a06d-4fa78971e827
License
Public Access Level
Public