Të dhëna mbi shpronësimet,Viti 2017

Primary tabs

Të dhëna mbi mbi shpronësimet e kryera gjate vitit 2017 të raportuara nga Drejtoria e Pasurive te Paluajtshme.

Embed

Data Preview URL