Çështjet juridike dhe asetet

Primary tabs

Çështjet juridike dhe të dhëna mbi numrin e regjistrimit të pronave, administrimin e kontratave të ndërrmarjeve dhe shpronësimet të raportuara nga Drejtoria e Përgjithshme Juridike, Aseteve dhe Licencimit pranë Bashkisë Tiranë.

Te dhena dhe burime

Te dhena mbi fashikullin

Keto fusha jane ne perputhje me DCAT,nje fjalor RDF projektuar per te lehtesuar nderveprimin midis katalogeve te te dhenave te publikuara ne WEB . Keto fusha jane gjithashtu ne perputhje me Common Core metadata
FushaVlera
Data e modifikimit
2018-08-24
Data e publikimit
2017-03-23
Identifikuesi
df768f40-0937-48d9-a28d-36ab4435aed4
License
Public Access Level
Public